Contact

Hong Kong Headquarter

1/F, Wing Hing Commercial

Building,

139 Wing Lok Street,

Sheung Wan, Hong Kong

Hong Kong Headquarters

+852 2851-3702

+852 2851-3777

Unit A, 16/F., Winland Square, 318 Hennessy Road, Hong Kong

Guangzhou Branch Office

1202, South Securities Building,

No. 140-148 Tiyudong Road,

Tianhe District, Guangzhou

Guangzhou Branch Office

+86 (020) 3893-4984

+86 (020) 3893-4454

1202, South Securities Building, No. 140-148 Tiyudong Road, Tianhe District, Guangzhou